Valpar födda sommaren 2006

 

Trollsångens Hot Love ~ "Chili" är parad med
Kolbäckens Foolish Love
"Potter" 7-9 juni

  

Valparna födda 9 augusti 2006 (3+6)
 
En av Chili/Pottervalparna flyttade, efter omplacering,
till Helena i Kiruna. Den 9 september, 13 månader gammal,
klarade Lycka (Trollsångens
It´s My Love) testet
för att utbildas till servicehund.

–"Nu startar träningen och under första halvåret 2008
beräknas hon få sitt servicehundstäcke!", skriver
Lyckas och matte Helenas träningscoach,
Margareta Kauppi på Arctos Hundskola.
Se under länkarna Assistanshund Nord/Ekipage,
Utbildningar,
samt under Träningsdagbok.

Stort till Helena och Lycka
från en mycket stolt uppfödare!
 


Här kan du se fler bilder från Lyckas servicehundutbildning >>>
 


Lika stolt är jag över Lyckas bror i Norge,
Loke (Trollsångens U Give Love A Bad Name)!
Loke och matte Eva-Liz är ett jätteduktigt arbetande team.
Du kan läsa om deras liv tillsammans, och se massor av fina bilder,
Lokes sida.

Titta framför allt på rallylydnaden, en i Sverige ganska
ny hundsport som verkar jättetrevlig.
Läs och se mer om rallylydnad här och här och på Lokes sida.
 


Ike (Trollsångens Fistful of Love) med en del av höstens fågel.
Ike är också en duktig spårhund
 


Bi l d e r  p å  v a l p a r n a  4 ½  v e c k a
 


B i l d e r   p å   v a l p a r n a   6 - 6 ½ vecka


U p p s t ä l l n i n g s-  o  h u v u d b i l d e r  p å  v a l p a r n a
7  v e c k o r  g a m l a


U p p s t ä l l n i n g s-  o  h u v u d b i l d e r  p å  v a l p a r n a
7½  v e c k a  g a m l a


"V a l p d a g b o k"  2 7-2 8  s e p t e m b e r


"V a l p d a g b o k"  2 9-3 0  s e p t e m b e r


"V a l p d a g b o k"  1-2  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  3-4  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  5-6  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   1 8   o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   3 0   o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   n o v e m b e r


"V a l p d a g b o k"   d e c e m b e r


"V a l p d a g b o k"   j a n u a r i  2 0 0 7


"V a l p d a g b o k"  f e b r u a r i   2 0 0 7


"V a l p d a g b o k"   m a r s   2 0 0 7

 


Valpar födda 2005

Pappa "Potter"

Läs mer om Potter här

foto: Maria Engström

Mamma "Love"

Läs mer om Love här

foto: Maria Engström


Love valpade den 7 juni 2004!
Hon fick två pojkar och tre flickor som är lev.klara 2 augusti

Bilder här


siberian husky | golden retriever | bolognese | cavalier
whippet | norrbottenspets