tidigare >
 

2007


11 mars

Det börjar bli glest med valpbilder nu och de små söta liven utvecklas åt olika håll. En del är fortfarande "små och söta" medan några börjar bli tonåringar med allt vad det innebär (första puberteten är VÄLDIGT tydlig). Men som tur är så är det golden och om man bara hanterar det rätt så säger dom glatt: "OK, du bestämmer, är vi vänner nu?" och livet går vidare.

Helena i Kiruna gör ett fantastiskt jobb med Lycka, som förhoppningsvis blir en duktig servicehund som vuxen. Deras tränare Margareta Kauppi (Arctos Hundskola) har skickat den här bilden och skriver:
Kolla in Lycka och Helena; nu kan hon (alltså Lycka :-)) avlämna bollen snyggt i Helenas famn - mot en Frolicpuss!

fortsättning >

B i l d e r  p å  v a l p a r n a  ~  4 ½  v e c k a


B i l d e r   p å   v a l p a r n a   6 - 6 ½ vecka


U p p s t ä l l n i n g s-  o  h u v u d b i l d e r  p å  v a l p a r n a
7  v e c k o r  g a m l a


U p p s t ä l l n i n g s -  o  h u v u d b i l d e r  p å   v a l p a r n a
7½  v e c k a   g a m l a


"V a l p d a g b o k"  2 7-2 8  s e p t e m b e r


"V a l p d a g b o k"  2 9-3 0  s e p t e m b e r


"V a l p d a g b o k"  1-2  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  3-4  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  5-6  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  1 8   o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  3 0   o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   n o v e m b e r


"V a l p d a g b o k"    d e c e m b e r


"V a l p d a g b o k"  j a n u a r i  2007


"V a l p d a g b o k"  f e b r u a r i   2007siberian husky | golden retriever | bolognese | cavalier
whippet | norrbottenspets