tidigare >
 

2007


1 januari

Vilja välkomnar det nya året tillsammans med lillhusse och lillmatte. Dom verkar ha det riktigt mysigt!


2 januari


 Här visar Loke att han vet hur man korsar en väg – man sitter ner först och väntar på tillåtelse!

De norske gutterna är tuffa! Vattenapportering i kristallklart vintervatten.

Matte Eva-Liz och Loke är duktiga med att träna. Här är det lite "uppmärksamhetsträning" .
Duktigt, Loke!

14 januari
Nya härliga vinterbilder på Loke och hans "bror" PelleFull fart i skogen. Det här är häääärligt!

 Är det en jättehare Pelle jagar? Nej, Loke i full fart med "ståndöron" :-)
 

Vänta bara...
 

...NU tar jag dig!
 

Vilket smil! Ingen tvekan om att Loke är en MYCKET lycklig hund som älskar sitt norska hundliv
 


 

Fler bilder på Loke kan du se på hans egen – nåja, nästan egen då... – hemsida här


21 januari

Nu har Lycka och matte Helena
börjat utbildningen på allvar. Dom utbildas på Arctos Hundskola i Kiruna (där dom bor).

Läs mer och se fler bilder här

 
fortsättning >

B i l d e r  p å  v a l p a r n a  ~  4 ½  v e c k a


B i l d e r   p å   v a l p a r n a   6 - 6 ½ vecka


U p p s t ä l l n i n g s-  o  h u v u d b i l d e r  p å  v a l p a r n a
7  v e c k o r  g a m l a


U p p s t ä l l n i n g s -  o  h u v u d b i l d e r  p å   v a l p a r n a
7½  v e c k a   g a m l a


"V a l p d a g b o k"  2 7-2 8  s e p t e m b e r


"V a l p d a g b o k"  2 9-3 0  s e p t e m b e r


"V a l p d a g b o k"  1-2  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  3-4  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  5-6  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  1 8   o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  3 0   o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   n o v e m b e r


"V a l p d a g b o k"    d e c e m b e r


"V a l p d a g b o k"  j a n u a r i   2 0 0 7


"V a l p d a g b o k"  f e b r u a r i   2 0 0 7


"V a l p d a g b o k"  m a r s   2 0 0 7


 


siberian husky | golden retriever | bolognese | cavalier
whippet | norrbottenspets