tidigare >
 

2007


3 februari

Först ut i februari är Loke "fra Norge".
Lpke har börjat på valpkurs och det går riktigt bra. Han är väldigt läraktig och skulle helst vilja vara med de äldre hundarna, men är man valp så är man...
Loke växer på sig mer och mer och nu börjar man ana vilken färg han kommer att få.


6 februari
Fler bilder från Norge, den här gången från Tanja.
Tanja hälsar till alla sina syskon och gratulerar på ½-årsdagen!

Tanja vid matbordet...

Tomten var snäll med Tanja – buren full!

Tanja på väg ut, iklädd reflexväst

Undrar om det är nå´t farligt där?

Stilig, eller hur?


fortsättning >

B i l d e r  p å  v a l p a r n a  ~  4 ½  v e c k a


B i l d e r   p å   v a l p a r n a   6 - 6 ½ vecka


U p p s t ä l l n i n g s-  o  h u v u d b i l d e r  p å  v a l p a r n a
7  v e c k o r  g a m l a


U p p s t ä l l n i n g s -  o  h u v u d b i l d e r  p å   v a l p a r n a
7½  v e c k a   g a m l a


"V a l p d a g b o k"  2 7-2 8  s e p t e m b e r


"V a l p d a g b o k"  2 9-3 0  s e p t e m b e r


"V a l p d a g b o k"  1-2  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  3-4  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  5-6  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  1 8   o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  3 0   o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   n o v e m b e r


"V a l p d a g b o k"    d e c e m b e r


"V a l p d a g b o k"  j a n u a r i  2007


"V a l p d a g b o k"  m a r s   2007siberian husky | golden retriever | bolognese | cavalier
whippet | norrbottenspets