"V a l p d a g b o k"  f. o. m.  2 7  s e p t e m b e r

Här ska vi berätta lite vad vi gör om dagarna innan vi far till vår nya matte/husse


 

27 september 2006

– Kolla brorsan, det går att äta!

– Vad hittar du? – Jag vill också se, flytta på dig!
 
– Kom igen, vi välter den!
27 september

Idag har vi bland annat hjälpt matte med blommorna som skulle flytta in för att inte frysa ihjäl i vinter. Murgrönan var seg, men god...

Det var rätt jobbigt att smaka på allt och gräva fram alla skatter, men matte tyckte vi var riktigt duktiga små trädgårdsmästare!

Sedan sov vi alla på köksgolvet.

"Ett gott samvete är bästa huvudkudden"
 


28 september

Idag kommer det något vitt, kallt och blött från himlen – snö kallar matte det. Konstigt, men rätt kul. Det kändes så konstigt på tungan och under tassarna. Vi har testat det och det gick att äta (viktigast!), springa och busa i och bajsa på, så det är OK.
 

Trollsångens And I Love Her "Shira" kollar (den valpsäkrade) dammen

  VAD är detta, undrar "Goldie"

Vår värld är alldeles förvandlad idag, men den går tydligen att leka och bajsa på fortfarande. Skumt!

Adjöss till årets sista gräs

Så här såg det inte ut igår kväll


fortsättning >


B i l d e r  p å  v a l p a r n a    4 ½  v e c k a


B i l d e r   p å   v a l p a r n a   6 - 6 ½ vecka


U p p s t ä l l n i n g s-  o  h u v u d b i l d e r  p å  v a l p a r n a
7  v e c k o r  g a m l a


U p p s t ä l l n i n g s-  o  h u v u d b i l d e r  p å  v a l p a r n a
7½  v e c k a  g a m l a


"V a l p d a g b o k"  2 9-3 0  s e p t e m b e r


"V a l p d a g b o k"  1-2  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  3-4  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  5-6  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   1 8   o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   3 0   o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   n o v e m b e r


"V a l p d a g b o k"   d e c e m b e r


"V a l p d a g b o k"   j a n u a r i  2 0 0 7


"V a l p d a g b o k"  f e b r u a r i   2 0 0 7


"V a l p d a g b o k"   m a r s   2 0 0 7siberian husky | golden retriever | bolognese | cavalier
whippet | norrbottenspets