tidigare >
 

30 oktober 2006

"Lycka" bor fortfarande kvar hos oss. Många har ringt och velat köpa henne, men ingen har uppfyllt våra krav. Jag vill inte att valpen ska vara ensam hemma mer än cirka fyra timmar per dag, är det orimligt?

Jag kan inte förstå hur man ska kunna ge valpen mat fyra gånger om dagen (var fjärde timma) och rasta den minst lika många gånger (för att få den rumsren) – och hur ska man ha tid att knyta band och bli en "flock" om man inte är hemma någonting under dagarna?

Jag hoppas fortfarande att det finns någon familj som uppfyller de kraven och vill ta hand om vår lilla valp.


Idag har vi tagit lite bilder när Lycka har lekt med cavaliererna Glittra (blenheim) och Amanda (ruby)
 

 

3 november 2006

Idag har "Lycka" flyttat till sin familj, Irma och Jorma i Haparanda.
 
Alla valpar har nu lämnat boet. Med "Lycka" var det extra svårt eftersom hon blev kvar till hon var i det närmaste tre månader,
men nu tror jag att vi hittat ett riktigt gott hem åt henne också.
Lycka till Irma och Jorma!

Nu plockar vi bort den stora valphagen i köket till dess vi känner att vi har massor av tid till en ny valpkull.

Uppdatering av "valpdagboken" kommer att ske så snart vi får bilder på Chilis valpar i deras nya hem, så nu får ni skicka in bilder på era älsklingar!

Välkommen in och kolla!
 
fortsättning >

B i l d e r  p å  v a l p a r n a  ~  4 ½  v e c k a


B i l d e r   p å   v a l p a r n a   6 - 6 ½ vecka


U p p s t ä l l n i n g s-  o  h u v u d b i l d e r  p å  v a l p a r n a
7  v e c k o r  g a m l a


U p p s t ä l l n i n g s -  o  h u v u d b i l d e r  p å   v a l p a r n a
7½  v e c k a   g a m l a


"V a l p d a g b o k"  2 7-2 8  s e p t e m b e r


"V a l p d a g b o k"  2 9-3 0  s e p t e m b e r


"V a l p d a g b o k"  1-2  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  3-4  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  5-6  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  1 8   o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   n o v e m b e r


"V a l p d a g b o k"   d e c e m b e r


"V a l p d a g b o k"   j a n u a r i  2 0 0 7


"V a l p d a g b o k"  f e b r u a r i   2 0 0 7


"V a l p d a g b o k"   m a r s   2 0 0 7siberian husky | golden retriever | bolognese | cavalier
whippet | norrbottenspets