tidigare >
 

18 oktober 2006

Det har blivit ett jättehopp i valprapporteringen p.g.a. att jag dragit på mig en förkylning som inte är av denna världen. Är nu inne på andra veckan och är långt ifrån återställd.

Det två hemmavarande tikvalparnas dagar har gått sin gilla gång med mat, sömn och lek.

Idag har T. Made For Lovin´ You, "Hera", varit till veterinären för nytt besiktningsintyg innan sin flytt till Tromsö nu i helgen. Det var första gången hon åkte bil och hade halsband och koppel och Anna, min dotter som var med henne till veterinären, är djupt imponerad!
Hera tyckte livet var en fest när hon fick gå i koppel och åka bil.
I bilen lade hon sig ner och sov direkt. Kan bara återigen konstatera att det här är en av de absolut coolaste och tryggaste valpkullar jag haft under mina drygt 40 år som uppfödare.
 

Idag har jag också fått en välkommen rapport från gentlemannatjuven som vi sålde till Norge, "Loke".
Här nere delar jag med mig av bildbevisen på att Loke har det gott på andra sidan Kölen.

Loke har gjort ett fynd!

Mmmmm, det var gott!
Loke i matte Evas famn, trygg och älskad – Tänk vilken fin storebror jag har, Pelle är bäst

20 oktober

Mail och bilder från Loke i Norge, som varit och träffat sina klubbkompisar och utställningstränat.

Loke har varit på utställningsträning med husse Vegard


 

fortsättning >


B i l d e r  p å  v a l p a r n a  ~  4 ½  v e c k a


B i l d e r   p å   v a l p a r n a   6 - 6 ½ vecka


U p p s t ä l l n i n g s-  o  h u v u d b i l d e r  p å  v a l p a r n a
7  v e c k o r  g a m l a


U p p s t ä l l n i n g s -  o  h u v u d b i l d e r  p å   v a l p a r n a
7½  v e c k a   g a m l a


"V a l p d a g b o k"  2 7-2 8  s e p t e m b e r


"V a l p d a g b o k"  2 9-3 0  s e p t e m b e r


"V a l p d a g b o k"  1-2  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  3-4  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   5-6   o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   3 0  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   n o v e m b e r


"V a l p d a g b o k"   d e c e m b e r


"V a l p d a g b o k"   j a n u a r i  2 0 0 7


"V a l p d a g b o k"  f e b r u a r i   2 0 0 7


"V a l p d a g b o k"   m a r s   2 0 0 7siberian husky | golden retriever | bolognese | cavalier
whippet | norrbottenspets