tidigare >
 

1 oktober 2006

"Another day in Paradise"

Snön är borta, men det är grått och ruggigt. Vi har, som vanligt, lekt mycket utomhus.
Till höger hane 2 – "Ike"
Till vänster tik 1
 

– Iväg med dig, annars biter jag dig i bakbenen! säger goldenvalpen till Maggie (som inte verkar alltför imponerad)

– Usch, så äckligt! tycker husses jaktkompis norrbottenspetsen Eloisa. – Om jag sitter här längst bort på gården och tittar åt ett annat håll ser nog inte valparna mig...

2 oktober

Idag har det varit en STOR dag. Veterinären har varit här och kollat att vi är friska och gett oss en spruta mot parvovirus. Vi var jätteduktiga, inte en enda av oss pep.
Alla var helt friska och om två dagar är vi åtta veckor och då kan vi börja flytta till våra nya familjer. Det ska bli så spännande!

Så här står det i våra veterinärintyg "Mycket jämn och fin kull! Besiktade helt u.a."

Medan mamma Anna-Maria besiktade valparna lekte Ellen med dem och tröstade dem sedan de fått sprutan mot parvovirus.

 

fortsättning >


B i l d e r  p å  v a l p a r n a  ~  4 ½  v e c k a


B i l d e r   p å   v a l p a r n a   6 - 6 ½ vecka


U p p s t ä l l n i n g s-  o  h u v u d b i l d e r  p å  v a l p a r n a
7  v e c k o r  g a m l a


U p p s t ä l l n i n g s -  o  h u v u d b i l d e r  p å   v a l p a r n a
7½  v e c k a   g a m l a


"V a l p d a g b o k"  2 7-2 8  s e p t e m b e r


"V a l p d a g b o k"  2 9-3 0  s e p t e m b er


"V a l p d a g b o k"  3-4  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  5-6  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   1 8   o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   3 0   o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   n o v e m b e r


"V a l p d a g b o k"   d e c e m b e r


"V a l p d a g b o k"   j a n u a r i  2 0 0 7


"V a l p d a g b o k"  f e b r u a r i   2 0 0 7


"V a l p d a g b o k"   m a r s   2 0 0 7siberian husky | golden retriever | bolognese | cavalier
whippet | norrbottenspets