Pappa "Potter"

Läs mer om Potter här

foto: Maria Engström

Mamma "Chili"

Läs mer om Chili här

foto: Maria Engström


Chili valpade den 9 augusti
Hon fick tre pojkar och sex flickor som är lev.klara 4 oktober


B i l d e r   p å   v a l p a r n a  4 ½ vecka
 

Amanda (ruby) och Glittra (blenheim) leker med valparna
 

 

Valparna ser lite frågande ut – världen var så stor utanför valplådan och köket
 

   

 Man sover väldigt gott efter att ha varit ute och lekt
 


B i l d e r  p å  v a l p a r n a   6-6 ½ vecka


U p p s t ä l l n i n g s -  o  h u v u d b i l d e r  p å   v a l p a r n a
7  v e c k o r  g a m l a


U p p s t ä l l n i n g s -  o  h u v u d b i l d e r  p å   v a l p a r n a
7½  v e c k a   g a m l a


"V a l p d a g b o k"  2 7-2 8  s e p t e m b e r


"V a l p d a g b o k"  2 9-3 0  s e p t e m b e r


"V a l p d a g b o k"  1-2  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  3-4  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  5-6  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   1 8   o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   3 0   o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   n o v e m b e r


"V a l p d a g b o k"   d e c e m b e r


"V a l p d a g b o k"   j a n u a r i  2 0 0 7


"V a l p d a g b o k"  f e b r u a r i   2 0 0 7


"V a l p d a g b o k"   m a r s   2 0 0 7Siberian husky | golden retriever | bolognese | cavalier
whippet | norrbottenspets