Valparna 7 veckor

Idag, 26 sept., regnar det och vi har försökt ställa upp valparna på ett bord för fotografering. Dom lekte "Herre på täppan" under vår lekstuga – som alla våra valpar gör – och var inte så samarbetsvilliga när det gällde att stå stilla.
Fler bilder kommer om ungefär en vecka.
 

Hane 1 ~ Trollsångens U Give Love A Bad Name "Loke"
 
Hane 2 ~ Trollsångens Fistful of Love "Ike"
 
Hane 3 ~ Trollsångens Love Me Tender
 
Tik 1 ~ Trollsångens Made For Lovin´ You
 
Tik 2  ~ Trollsångens Love Me Do "Tanja"
 
Tik 3 ~ Trollsångens Temple of Love "Vilja"
 
Tik 4 ~ Trollsångens PS. I Love You "Goldie"
 
Tik 5 ~ Trollsångens It´s My Love "Lycka"
 
Tik 6 ~ Trollsångens And I Love Her "Shira"
 

B i l d e r   p å   v a l p a r n a  4 ½ vecka


B i l d e r   p å   v a l p a r n a   6 - 6 ½ vecka


U p p s t ä l l n i n g s -  o  h u v u d b i l d e r  p å   v a l p a r n a
7½  v e c k a  g a m l a


"V a l p d a g b o k"   2 7-2 8  s e p t e m b e r


"V a l p d a g b o k"  2 9-3 0  s e p t e m b e r


"V a l p d a g b o k"  1-2  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"  3-4  o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   1 8   o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   3 0   o k t o b e r


"V a l p d a g b o k"   n o v e m b e r


"V a l p d a g b o k"   d e c e m b e r


"V a l p d a g b o k"   j a n u a r i  2 0 0 7


"V a l p d a g b o k"  f e b r u a r i   2 0 0 7


"V a l p d a g b o k"   m a r s   2 0 0 7Sibirian husky | golden retriever | bolognese | cavalier
whippet | norrbottenspets